Primăria Margina județul Timiș

Cadastru General - Comuna Margina

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE

ALE CADASTRULUI

         Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Margina din Județul Timiș, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului general, pentru sectoarele cadastrale nr. 10, 11, 14, 32, 43, 46 și 49, începând cu data de 04.04.2019  pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Comunei Margina, conform art.14 alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Margina și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.