Primăria Margina județul Timiș

Acte necesare obtinerii actului de identitate:

certificat  de  nastere ;

certificat  de  casatorie ;

sentinta  ramasa  definitiva  si  irevocabila  pronuntata  in  cazul  unui  divort ;

documente  privind  proprietatea  asupra  imobilului  identificat  la  categoria :domiciliu ( contract  de vanzare – cumparare /  donatie / certificat  de  mostenitor / extras  de  Carte  Funciara  actualizat );

adeverinta  de  la  primaria  de  domiciliu ( Registru  Agricol );

actul  de  identitate  vechi ( in  cazul  preschimbarii  la  termen );

- 1  dosar  plic