Primăria Margina județul Timiș

Urbanism

Incepand  cu  data  de: 01  octombrie  2008 – Primaria  comunei  Margina  a  angajat  un  inspector  de  specialitate  in  domeniul  urbanism , atributiile  acestuia  fiind  urmatoarele: preluarea  de  cereri  de  construire / desfiintare  imobile ; intocmirea  de  certificate  de  urbanism , autorizatii  de  construire / desfiintare  a  imobilelor ; evidenta  certificatelor  de  urbanism / a  autorizatiilor  de  construiore , desfiintare  imobile ; raportari  statistice  periodice  in  domeniu ; eliberarea  de  adeverinte  care  atesta  existenta  constructiei , proceduri  necesare  intabularii  in  Cartea  Funciara  a  unui  imobil ; date  pentru  executarea  lucrarilor  specifice  geo-topo  ptr. intabulari.

  Pentru  informatii  de  specialitate  contactati  pe  d-na  ing. Uyhelyi Calina , tel. : 0720 549 136.