Primăria Margina județul Timiș

Gospodarii si locuinte

In urma recensamantului locuintelor si populatiei care a avut loc in anul 2002 la nivelul localitatilor comunei Margina exista: 821 gospodarii si 843 de locuinte.

IN ATENTIA CETATENILOR:

Din luna iunie a anului 2002, conform prevederilor ordinului nr. 1943/2001 a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si locuintelor - prin care s-au aprobat normele metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991 art. 84, aliniat 1, raportat la art. 8 aliniatul 5 - Primaria Comunei Margina nu are in structura sa organizatorica postul de specialitate in domeniul constructiilor (urbanism), respectiv arhitect, arhitect-conductor, inginer sau subinginer profil constructii si rezistenta materialelor; de aceea, conform prevederilor art. 84, aliniatul 2 din normele metodologice sus mentionate - dreptul primarului unitatii administrativ teritoriale de a emite certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare, se suspenda - in aceasta situatie functia de emitent a fost preluata de catre structurile de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Timis - urbanism.

Recomandam solicitantilor (persoane fizice/juridice) de la nivelul localitatilor Comunei Margina sa se adreseze direct Consiliului Judetean Timis - urbanism. Adresele la care pot fi contactate autoritatile judetene in materie de urbanism:

CONSILIUL JUDETEAN TIMIS, MUNICIPIUL TIMISOARA, BULEVARDUL REVOLUTIEI 1989, NR. 17, TEL :0256/490 592;493 676;FAX:0256/490 587;493 591. Autoritatea care efectueaza controlul privind respectarea disciplinei urbanism, amenajarea teritoriului si calitatii in constructii este:INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCII TIMIS - MUNICIPIUL TIMISOARA, STR. ROMULUS, NR. 60, TEL: 0256/292 623;FAX: 0256/498 271.