Primăria Margina județul Timiș

HCL nr 7 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației de avizare a lucrărilor de intervenții precum și a asigurării finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finan&#53